Oslo Stoics

Oslo Stoics er en gruppe for folk som er interesserte i stoisismen. Vi møtes ca hver tredje uke, stort sett fysisk, men også på nett når det er nødvendig av smittevernsgrunner.

Vi har holdt på siden mai 2017. Alle med interesse for stoisismen er velkomne.

Mer info finner du på vår Facebook gruppe eller ved å ta kontakt via email: oslo@norwaystoics.com

Subscribe

Sign up for updates about the Norway Stoics!

Processing…
Thanks for signing up!